УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА
Рад у тематском зборнику може имати највише 16 страница


Техничка припрема и форма рада: Детаљно упутство за форматирање рада дато је као посебан документ. Сваки рад мора имати: наслов рада на српском; научно звање, име и презиме аутора; у фусноти након имена убацити институцију запослења аутора и адресу електронске поште; резиме и кључне речи на српском; увод, разрада и закључак рада; списак коришћене литературе; наслов рада, апстракт и кључне речи на енглеском. Литература мора бити наведена по АПА стандардима.У зборнику радова биће објављени само рецензирани научни радови. Радови који нису урађени према приложеном упутству неће бити штампани у Тематском зборнику радова.


Радове сређене у складу са упутством и свим потребним елементима слати најкасније  до 1. новембра 2021. године на .

ДАТУМ ДОСТАВЉАЊА АПСТРАКТА РАДОВА
1. новембар 2021. године
ДАНA

0

САТИ

0

МИНУТA

0

СЕКУНДЕ

0


ПРЕУЗМИТЕ

Програм
конференције
научно стручне конференције
Регистрациони
формулар
пријава за учешће на конференцији
Темплејт
(.доц)
за израду рада
Темплејт
(.ппт)
за израду презентације

Medjunarodna naucno-strucna konferencija 2017 - Pirot
Међународна
научно-стручна
конференција 2017.
02.децембар 2017.
II Medjunarodna naucno-strucna konferencija 2018 - Pirot
II Међународна
научно-стручна
конференција 2018.
15. децембар 2018.
III Medjunarodna naucno-strucna konferencija 2018 - Pirot
III Међународна
научно-стручна
конференција 2019.
07. децембар 2019.

2021 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn UOPK Pirot